Ճանապարհային նշաններ և ճանապարհային գծանշումներ


1) Այս նշանները թույլատրում են երթևեկությունը`


Այս նշանները թույլատրում են երթևեկությունը`

  2) Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:


  Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:

   3) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել այս նշանով նշված գոտի աջ շրջադարձ կատարելիս:


   Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել այս նշանով նշված գոտի աջ շրջադարձ կատարելիս:

    4) Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`


    Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

     5) Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:


     Նշաններից ո՞րն է արգելում երթևեկությունը նշանի վրա պատկերվածից ավելի փոքր միջտարածությամբ:

      6) Ճանապարհի վտանգավոր հատվածի տեղամասից ի՞նչ հեռավորության վրա են տեղադրվում այս նշանները բնակավայրերում:


      Ճանապարհի վտանգավոր հատվածի տեղամասից ի՞նչ հեռավորության վրա են տեղադրվում այս նշանները բնակավայրերում:

       7) Այս ճանապարհային նշանը՝


       Այս ճանապարհային նշանը՝

        8) Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:


        Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց ուղղությամբ ճանապարհի նեղ հատված մուտք գործող կամ դրան մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:

         9) Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկին մոտենալու մասին:


         Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկին մոտենալու մասին:

          10) Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում երթևեկելի մասերի հատումից անմիջապես առաջ:


          Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում երթևեկելի մասերի հատումից անմիջապես առաջ:

           11) Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:


           Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:

            12) Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:


            Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:

             13) Նշաններից ո՞րն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:


             Նշաններից ո՞րն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:

              14) Այս ճանապարհային նշանը՝


              Այս ճանապարհային նշանը՝

               15) Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:


               Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

                16) Այս նշանը կոչվում է՝


                Այս նշանը կոչվում է՝

                 17) Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:


                 Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:

                  18) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին վազանց կատարել այս նշանի ազդման գոտում:


                  Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին վազանց կատարել այս նշանի ազդման գոտում:

                   19) Հետևյալ նշաններից ո՞րն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ:


                   Հետևյալ նշաններից ո՞րն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ:

                    20) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:


                    Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:

                     21) Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը՝


                     Ի՞նչ է ցույց տալիս այս նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը՝

                      22) Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում՝


                      Այս ճանապարհային նշանը նախազգուշացնում է, որ առջևում՝

                       23) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:


                       Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:

                        24) Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:


                        Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:

                         25) Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝


                         Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝

                          26) Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հյուրանոց» կամ «Մոթել»:


                          Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հյուրանոց» կամ «Մոթել»:

                           27) Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք՝


                           Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք՝

                            28) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջը:


                            Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջը:

                             29) Ինչի՞ մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:


                             Ինչի՞ մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:

                              30) Այսպիսի ճանաչման նշանով են կահավորվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք՝


                              Այսպիսի ճանաչման նշանով են կահավորվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք՝

                               31) Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:


                               Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:

                                32) Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:


                                Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:

                                 33) Տեղադրվածներից ո՞րն է կիրառվում որպես ավտոգնացքի ճանաչման նշան:


                                 Տեղադրվածներից ո՞րն է կիրառվում որպես ավտոգնացքի ճանաչման նշան:

                                  34) Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:


                                  Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

                                   35) Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:


                                   Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:

                                    36) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս նշանով նշված գոտու վրա:


                                    Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս նշանով նշված գոտու վրա:

                                     37) Այս ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում՝


                                     Այս ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում՝

                                      38) Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:


                                      Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:

                                       39) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:


                                       Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:

                                        40) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:


                                        Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:

                                         41) Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝


                                         Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝

                                          42) Ո՞ ր նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


                                          Ո՞ ր նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:

                                           43) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս նշանի ազդեցության ճանապարհներին:


                                           Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունն է թույլատրվում այս նշանի ազդեցության ճանապարհներին:

                                            44) Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:


                                            Այս ճանապարհային նշաններից ո՞րը չի համարվում արգելող:

                                             45) Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:


                                             Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:

                                              46) Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»:


                                              Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»:

                                               47) Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:


                                               Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:

                                                48) Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս՝


                                                Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս՝

                                                 49) Այս նշաններից ո՞րն է համարվում տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշան:


                                                 Այս նշաններից ո՞րն է համարվում տրանսպորտային միջոցի ճանաչման նշան:

                                                  50) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն է արգելում այս ճանապարհային նշանը:


                                                  Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի երթևեկությունն է արգելում այս ճանապարհային նշանը:

                                                   51) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:


                                                   Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս արգելքի շրջանցումն աջից կամ ձախից:

                                                    52) Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում տրանսպորտային միջոցների առջևի և ետևի կողմերում` երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելիս:


                                                    Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում տրանսպորտային միջոցների առջևի և ետևի կողմերում` երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելիս:

                                                     53) Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


                                                     Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

                                                      54) Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


                                                      Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

                                                       55) Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:


                                                       Ո՞ր նշանների ազդեցությունն է գործում միայն այն ժամանակահատվածում, որի ընթացքում երթևեկելի մասի ծածկույթը խոնավ է:

                                                        56) Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:


                                                        Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:

                                                         57) Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


                                                         Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

                                                          58) Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել:


                                                          Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել:

                                                           59) Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


                                                           Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

                                                            60) Ո՞ր ճանապարհային նշանն է արգելում հետադարձը:


                                                            Ո՞ր ճանապարհային նշանն է արգելում հետադարձը:

                                                             61) Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


                                                             Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

                                                              62) Ի՞նչպես պիտի վարվի վարորդն այն դեպքում, երբ խաչմերուկից առաջ տեղադրված է հետևյալ ճանապարհային նշանը:


                                                              Ի՞նչպես պիտի վարվի վարորդն այն դեպքում, երբ խաչմերուկից առաջ տեղադրված է հետևյալ ճանապարհային նշանը:

                                                               63) Ո՞ր ճանապարհային նշանների ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


                                                               Ո՞ր ճանապարհային նշանների ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:

                                                                64) Հետևյալ ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`


                                                                Հետևյալ ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

                                                                 65) Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է վարորդը ճանապարհը զիջել բեռնատար ավտոմոբիլին:


                                                                 Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է վարորդը ճանապարհը զիջել բեռնատար ավտոմոբիլին:

                                                                  66) Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:


                                                                  Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:

                                                                   67) Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:


                                                                   Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:

                                                                    68) Ի՞նչ է ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանը:


                                                                    Ի՞նչ է ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանը:

                                                                     69) Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:


                                                                     Ո՞ր ճանապարհային նշանն է պարտադրում վարորդին երթևեկել միայն դեպի ձախ կամ դեպի աջ:

                                                                      70) Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:


                                                                      Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:

                                                                       71) Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է`


                                                                       Տվյալ ճանապարհային նշանների ազդեցությունը տարածվում է`

                                                                        72) Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի շրջանցումը:


                                                                        Տվյալ իրադրությունում ո՞ր հետագծով է թույլատրվում արգելքի շրջանցումը:

                                                                         73) Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


                                                                         Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

                                                                          74) Ի՞նչպես պետք է վարվի վարորդը, եթե խաչմերուկում մտադիր է կատարել աջ շրջադարձ:


                                                                          Ի՞նչպես պետք է վարվի վարորդը, եթե խաչմերուկում մտադիր է կատարել աջ շրջադարձ:

                                                                           75) Տվյալ իրադրությունում նշանից 200 մ հեռավորության վրա վարորդն ունի՞ արդյոք հետադարձի իրավունք:


                                                                           Տվյալ իրադրությունում նշանից 200 մ հեռավորության վրա վարորդն ունի՞ արդյոք հետադարձի իրավունք:

                                                                            76) Տվյալ դեպքում պարտավո՞ր է վարորդը կանգ առնել կարգավորողի կողմից նշված տեղում:


                                                                            Տվյալ դեպքում պարտավո՞ր է վարորդը կանգ առնել կարգավորողի կողմից նշված տեղում:

                                                                             77) Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


                                                                             Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

                                                                              78) Ի՞նչ է ցույց տալիս երթևեկելի մասում արված գծանշումը:


                                                                              Ի՞նչ է ցույց տալիս երթևեկելի մասում արված գծանշումը:

                                                                               79) Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:


                                                                               Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

                                                                                80) Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:


                                                                                Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրադրությունում:

                                                                                 81) Ստորև ներկայացվող ճանապարհային նշաններից որն է արգելում մուտք գործել խաչմերուկի տարածք, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, բացառությամբ աջ կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքերի:


                                                                                 Ստորև ներկայացվող ճանապարհային նշաններից որն է արգելում մուտք գործել խաչմերուկի տարածք, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, բացառությամբ աջ կամ ձախ շրջադարձ կատարելու դեպքերի:

                                                                                  82) Ի՞նչ առավելագույն հեռավորության վրա է տեղադրվում բարդ խաչմերուկներում «խաչմերուկի տարածք» ճանապարհային նշանը, եթե այն հնարավոր չէ տեղադրել խաչմերուկի սահմանին:


                                                                                  Ի՞նչ առավելագույն հեռավորության վրա է տեղադրվում բարդ խաչմերուկներում «խաչմերուկի տարածք» ճանապարհային նշանը, եթե այն հնարավոր չէ տեղադրել խաչմերուկի սահմանին:

                                                                                   83) Ի՞նչի մասին է զգուշացնում այս ճանապարհային նշանը։:


                                                                                   Ի՞նչի մասին է զգուշացնում այս ճանապարհային նշանը։:

                                                                                    84) Ի՞նչ է ցույց տալիս այս ճանապարհային գծանշումը:


                                                                                    Ի՞նչ է ցույց տալիս այս ճանապարհային գծանշումը:

                                                                                     85) Ստորև ներկայացված ճանապարհային գծանշումներից որն է ցույց տալիս խաչմերուկի հատվածը, որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել:


                                                                                     Ստորև ներկայացված ճանապարհային գծանշումներից որն է ցույց տալիս խաչմերուկի հատվածը, որտեղ արգելվում է մուտք գործել, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը վարորդին կհարկադրի կանգ առնել: