Ճանապարհային գծանշում, կանգառ, կայանում


1) Ի՞նչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:


Ի՞նչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:

  2) Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:


  Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:

   3) Սլաքներով նշված ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:


   Սլաքներով նշված ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:

    4) Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:


    Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

     5) Քանի՞ գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով:


     Քանի՞ գոտի ունի ճանապարհը, որտեղ հանդիպակաց ուղղությունների տրանսպորտային հոսքերը բաժանվում են կրկնակի հոծ գծերով:

      6) Ի՞նչ են նախազգուշացնում երթեւեկելի մասի վրա գծանշված սլաքները:


      Ի՞նչ են նախազգուշացնում երթեւեկելի մասի վրա գծանշված սլաքները:

       7) Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:


       Գծանշման այս գծերից ո՞րն է օգտագործվում դարձափոխային երթևեկությամբ գոտիները նշելու համար:

        8) Որտե՞ղ է գծվում կանգառը եւ կայանումն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:


        Որտե՞ղ է գծվում կանգառը եւ կայանումն արգելող տեղերը նշող դեղին հոծ գիծը:

         9) Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:


         Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:

          10) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:


          Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:

           11) Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:


           Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:

            12) Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս՝


            Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս՝

             13) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված ուղղորդ կղզյակ:


             Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված ուղղորդ կղզյակ:

              14) Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը՝ մոտենալով խաչմերուկին՝ «Կանգ - գիծ» գծանշման և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում:


               15) Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:


               Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

                16) Վարորդը որտե՞ղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:


                Վարորդը որտե՞ղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:

                 17) Ի՞նչ է նշանակում այս գծանշումը:


                 Ի՞նչ է նշանակում այս գծանշումը:

                  18) Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:


                  Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված վայրում հետադարձ կատարել:

                   19) Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:


                   Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:

                    20) Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:


                    Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:

                     21) Ո՞ր ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:


                     Ո՞ր ավտոմոբիլին է թույլատրվում կանգառ կատարել այս նշանների ազդման գոտում:

                      22) Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:


                      Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարել կանգառ` ուղևորներ իջեցնելու համար:

                       23) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:


                       Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:

                        24) Կայանումն արգելվում է՝


                         25) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:


                         Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:

                          26) Ազդու՞մ է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ կանգառ է կատարել վարորդը:


                          Ազդու՞մ է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ կանգառ է կատարել վարորդը:

                           27) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում:


                           Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում:

                            28) Երկաթուղային գծանցներից ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը:


                             29) Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ դեպքում կանգ առնել ուղևոր իջեցնելու համար:


                             Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ դեպքում կանգ առնել ուղևոր իջեցնելու համար:

                              30) Վարորդներից ո՞րն է պարտավոր կանգ առնել:


                              Վարորդներից ո՞րն է պարտավոր կանգ առնել:

                               31) Որպես գնացքի կանգառի ազդանշան ծառայում է՝


                                32) Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը՝


                                 33) «Կանգ-գծից» կամ «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանից ի՞նչ հեռավարության վրա պետք է կանգնեցվի տրանսպորտային միջոցը՝ մոտեցող գնացքին ճանապարհը զիջելու համար:


                                  34) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանգառը նշված տեղում:


                                  Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանգառը նշված տեղում:

                                   35) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:


                                   Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:

                                    36) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:


                                    Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:

                                     37) Որտե՞ղ է թույլատրվում երկարատև հանգստի, գիշերակացի և այլ նպատակներով կայանելը բնակավայրերից դուրս:


                                      38) Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է`


                                      Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է`

                                       39) Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում են լուսացույցը, ճանապարհային նշանները, գծանշումն ու ուղեփակոցը, ապա վարորդը պետք է կանգնի՝


                                        40) Ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը երկաթուղային գծանցներից՝


                                         41) Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկած կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:


                                         Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկած կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:

                                          42) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են սխալ կանգառ կատարել ուղևորներ իջեցնելու համար:


                                          Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են սխալ կանգառ կատարել ուղևորներ իջեցնելու համար:

                                           43) Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունն արգելված է և բացակայում են լուսացույցը, ճանապարհային նշաններն ու գծանշումը, ապա վարորդը պետք է կանգնի՝


                                            44) Թույլատրվու՞մ է զբոսաշրջային ավտոբուսին երթևեկել «A» գծանշումով գոտիով:


                                            Թույլատրվու՞մ է զբոսաշրջային ավտոբուսին երթևեկել «A» գծանշումով գոտիով:

                                             45) Ի՞նչ է նշանակում երթևեկելի մասի գոտում գծանշված «A» տառը:


                                             Ի՞նչ է նշանակում երթևեկելի մասի գոտում գծանշված «A» տառը:

                                              46) Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվու՞մ է կանգնել նշված տեղում ուղևորներ իջեցնելու համար:


                                              Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվու՞մ է կանգնել նշված տեղում ուղևորներ իջեցնելու համար:

                                               47) Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:


                                               Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:

                                                48) Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են`


                                                Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են`

                                                 49) Ինչպե՞ս պետք է վարվի թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը, եթե ավտոբուսի վարորդը սկսել է արգելակել:


                                                 Ինչպե՞ս պետք է վարվի թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը, եթե ավտոբուսի վարորդը սկսել է արգելակել:

                                                  50) Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղևորներ նստեցնելու նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:


                                                  Ավտոբուսի վարորդը կատարել է կանգառ ուղևորներ նստեցնելու նպատակով: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ: Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:

                                                   51) Թվարկվածներից ո՞ր դեպքում կարող է ավտոբուսի վարորդն անցնել երկկողմ երթևեկության եռագոտի ճանապարհի մեջտեղի գոտի, որը օգտագործվում է երկու ուղղությամբ երթևեկության համար:


                                                   Թվարկվածներից ո՞ր դեպքում կարող է ավտոբուսի վարորդն անցնել երկկողմ երթևեկության եռագոտի ճանապարհի մեջտեղի գոտի, որը օգտագործվում է երկու ուղղությամբ երթևեկության համար:

                                                    52) Որտե՞ղ պետք է կանգ առնի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


                                                    Որտե՞ղ պետք է կանգ առնի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

                                                     53) Ավտոբուսը կանգ է առել հետիոտնին զիջելու համար: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը տվյալ իրադրությունում խախտու՞մ է ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:


                                                     Ավտոբուսը կանգ է առել հետիոտնին զիջելու համար: Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը տվյալ իրադրությունում խախտու՞մ է ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահանջները:

                                                      54) Թույլատրվու՞մ է, կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսի վարորդին ուղևորներ նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում:


                                                      Թույլատրվու՞մ է, կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսի վարորդին ուղևորներ նստեցնելու նպատակով կանգառ կատարել նշված վայրում:

                                                       55) Զբոսաշրջային ավտոբուսի վարորդը երկարատև հանգստի նպատակով իրավունք ունի՞ կանգ առնել նշված վայրում:


                                                       Զբոսաշրջային ավտոբուսի վարորդը երկարատև հանգստի նպատակով իրավունք ունի՞ կանգ առնել նշված վայրում:

                                                        56) Դեպի ձախ երթևեկությունը շարունակելու համար որտե՞ղ պետք է կանգ առնի ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:


                                                        Դեպի ձախ երթևեկությունը շարունակելու համար որտե՞ղ պետք է կանգ առնի ավտոբուսի վարորդը ճանապարհը թեթև մարդատար ավտոմոբիլին զիջելու համար:

                                                         57) Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ պետք է կանգ առնել:


                                                         Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ պետք է կանգ առնել:

                                                          58) Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կանգառ կատարել:


                                                          Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կանգառ կատարել:

                                                           59) Նշված ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվու՞մ է կանգառ կատարել, ուղևորներ նստեցնելու նպատակով:


                                                           Նշված ճանապարհային նշանների ազդման գոտում թույլատրվու՞մ է կանգառ կատարել, ուղևորներ նստեցնելու նպատակով:

                                                            60) Տվյալ ճանապարհային գծանշումը թույլատրում է երթևեկել`


                                                            Տվյալ ճանապարհային գծանշումը թույլատրում է երթևեկել`

                                                             61) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանել տվյալ ճանապարհային նշանի ազդեցության գոտում:


                                                             Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանել տվյալ ճանապարհային նշանի ազդեցության գոտում:

                                                              62) Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:


                                                              Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:

                                                               63) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված «A» տառով գծանշված գոտին:


                                                               Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների համար է առանձնացված «A» տառով գծանշված գոտին:

                                                                64) Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կանգառն ու կայանումը բնակավայրերում երթևեկելի մասի ձախ կողմում` միակողմ երթևեկության ճանապարհներին:


                                                                 65) Կանգառի կետերի տարածքից դուրս թույլատրվու՞մ է ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին կանգառ կատարել:


                                                                  66) Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կայանումը բնակելի գոտիներում և բակային տարածքներում: