Քննական թեստեր


Քննական թեստերի նպատակն է հնարավորինս արագ կերպով ուսանողի մոտ զարգացնել տեսողական հիշողությունը և նախապատրաստել վարորդական իրավունքի տեսական քնոււթյանը: Այդ պատճառով հարցին պատասխանելուց անմիջապես հետո կտեսնեք արդյունքը:
Թեստ 1 Թեստ 2 Թեստ 3 Թեստ 4 Թեստ 5 Թեստ 6 Թեստ 7 Թեստ 8 Թեստ 9 Թեստ 10 Թեստ 11 Թեստ 12 Թեստ 13 Թեստ 14 Թեստ 15 Թեստ 16 Թեստ 17 Թեստ 18 Թեստ 19 Թեստ 20 Թեստ 21 Թեստ 22 Թեստ 23 Թեստ 24 Թեստ 25 Թեստ 26 Թեստ 27 Թեստ 28 Թեստ 29 Թեստ 30 Թեստ 31 Թեստ 32 Թեստ 33 Թեստ 34 Թեստ 35 Թեստ 36 Թեստ 37