Դաս 1


1) Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:


Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Արգելքի շրջանցումը ձախից»:

2) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ տվյալ իրադրությունում:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ տվյալ իրադրությունում:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ուղևոր է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «A» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Այս նշանները թույլատրում են երթևեկությունը`


Այս նշանները թույլատրում են երթևեկությունը`

8) Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:


Նշաններից ո՞րն է վարորդին առավելություն տալիս հանդիպակաց տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ:

9) Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝


Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝

10) Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝


Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝

11) Երթևեկությունն արգելվում է՝


Երթևեկությունն արգելվում է՝

12) Վարորդներից ո՞վ իրավունք ունի երթևեկել ուղիղ:


Վարորդներից ո՞վ իրավունք ունի երթևեկել ուղիղ:

13) Ի՞նչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:


Ի՞նչ է ցույց տալիս հորիզոնական գծանշման դեղին հոծ գիծը:

14) Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին հատել տրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի սահմանները նշող գծանշման հոծ գիծը:

15) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը ճանապարհներին` բնակավայրերից դուրս:


16) Կահավորված թափքում մարդ փոխադրող բեռնատար ավտոմոբիլների երթևեկությունը թույլատրվում է ոչ ավելի քան`


17) Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


18) Վերադասավորումից առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի՝


19) Մանևրը կատարելուց առաջ նախազգուշացնող ազդանշանը պետք է տրվի՝


20) Մեքենան վարելու ընթացքում վարորդը հանկարծակի սկսում է գանգատվել կրծքավանդակի ճնշող ուժեղ ցավերից և շնչառության դժվարացումից: Ի՞նչ է պետք անել:


Նախորդ
|
Հաջորդ