Դաս 10


1) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում կանոնները շրջադարձ կատարելիս՝ արգելակման գոտի ունեցող ճանապարհին:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտում կանոնները շրջադարձ կատարելիս՝ արգելակման գոտի ունեցող ճանապարհին:

2) Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին շարունակել երթևեկությունը:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին շարունակել երթևեկությունը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կարգավորող է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Հետևյալ նշաններից ո՞րն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ:


Հետևյալ նշաններից ո՞րն է թույլատրում երթևեկել միայն նշված (կմ/ժ) կամ ավելի բարձր արագությամբ:

8) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:


Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս միակողմ երթևեկության ճանապարհի հատվածը:

9) Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝


Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝

10) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

11) Պարտավո՞ր է արդյոք տրամվայի վարորդը լուսացույցի կանաչ ազդանշանի դեպքում զիջել ճանապարհն այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:


Պարտավո՞ր է արդյոք տրամվայի վարորդը լուսացույցի կանաչ ազդանշանի դեպքում զիջել ճանապարհն այլ ուղղություններից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին:

12) Այս լուսացույցը կիրառվում է երթևեկությունը կարգավորելու համար՝


Այս լուսացույցը կիրառվում է երթևեկությունը կարգավորելու համար՝

13) Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ գծանշման առկայության դեպքում զբոսաշրջության երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել «A» գծանշումով գոտի:

14) Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:


Ի՞նչ է ցույց տալիս ընդհատվող լայն գծի տեսքով գծանշումը:

15) Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում՝


16) Ինչպիսի՞ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում տրանսպորտային միջոցների քարշակումը ճկուն կցիչով:


17) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանաչ ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել:

18) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել տվյալ իրադրությունում:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք կարմիր ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել տվյալ իրադրությունում:

19) Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք նշված տեղում վազանցել ավտոբուսը:

20) Կրծքավանդակի վնասվածքի դեպքում պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ