Դաս 12


1) Հետադարձն արգելվում է՝


2) Ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:


Ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի գործնական վարման սկզբնական ուսուցումը իրականացվում է՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` մերձակա տարածքից ելքը դեպի ճանապարհ համարվու՞մ է արդյոք խաչմերուկ:


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:


Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցների կանգառն ու կայանելն արգելող ճանապարհային նշանների ազդման գոտին:

8) Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:


Հետևյալ նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս նախազգուշացնող նշանների ազդեցության` ճանապարհի վտանգավոր հատվածի երկարությունը:

9) Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

10) Խաչմերուկը երրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երրորդը կանցնի՝

11) Երթևեկությունը թույլատրվում է՝


Երթևեկությունը թույլատրվում է՝

12) Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա նրա ձախ և աջ կողմերից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


13) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:

14) Կայանումն արգելվում է՝


15) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մոտոցիկլների քարշակումը:


16) Քարշարկման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջև ի՞նչ հեռավորություն պետք է ապահովի ճկուն կցիչը:


17) Առաջնահերթ ի՞նչ պետք է ձեռնարկի վարորդը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցի լապտերների լույսից շլանալու դեպքում:


18) Ձայնային ազդանշանները կարող են կիրառվել միայն՝


19) Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինի՝


20) Ավտովթարի ժամանակ հետևյալ տուժածներից որի՞ն օգնություն կցուցաբերեք առաջին հերթին:


Նախորդ
|
Հաջորդ