Դաս 13


1) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային նշանի պահանջները:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են խախտել ճանապարհային նշանի պահանջները:

2) Համընթաց ուղղությամբ երթեւեկող տրանսպորտային միջոցների միաժամանակյա վերադասավորման դեպքում ճանապարհը պետք է զիջի՝


3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «B», «C» և «D» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հեծանվորդներին արգելվում է երթևեկել՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝


Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝

8) Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հյուրանոց» կամ «Մոթել»:


Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հյուրանոց» կամ «Մոթել»:

9) Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝


Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝

10) Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

11) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:

12) Երթևեկությունն արգելվում է՝


Երթևեկությունն արգելվում է՝

13) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևոր իջեցնել ճանապարհի այն տեղում, որտեղ եզրաքարի վերին մակերեսին գծված է դեղին հոծ գիծ և տեղադրված է «Կանգառն արգելվում է» նշանը:

14) Ազդու՞մ է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ կանգառ է կատարել վարորդը:


Ազդու՞մ է արդյոք արգելող նշանը ճանապարհի այն հատվածի վրա, որտեղ կանգառ է կատարել վարորդը:

15) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում կցորդ քարշակող թեթև մարդատար ավտոմոբիլների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով երթևեկելիս:


16) Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ հեռավորությունը տրանսպորտային միջոցների միջև պետք է լինի ոչ ավելի՝


17) Հետին հակամառախուղային լապտերիկները կարող են օգտագործվել՝


18) Հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա լապտերների հեռահար լույսը պետք է փոխարկվի մոտակայի:


19) Լապտեր-լուսարձակ թույլատրվում է օգտագործել՝


20) Քթից արյունահոսության դեպքում տուժածին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ