Դաս 14


1) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

2) Պարտավո՞ր է արդյոք սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդը նշված իրադրությունում զիջել ճանապարհը:


Պարտավո՞ր է արդյոք սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վարորդը նշված իրադրությունում զիջել ճանապարհը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «B» և «C» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ մոպեդ է համարվում ՝


5) Կողային կցորդով մոտոցիկլների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք՝


Այսպիսի ճանաչման նշանով կահավորվում են այն ավտոմոբիլները, որոնք՝

8) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջը:


Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս 50 կմ/ժ առավելագույն արագության սահմանափակման գոտու վերջը:

9) Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Խաչմերուկը տրանսպորտային միջոցները կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

10) Վարորդներից ո՞րն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


Վարորդներից ո՞րն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

11) Այս լուսացույցի կարմիր ազդանշանի դեպքում երթևեկությունն արգվելում է՝


Այս լուսացույցի կարմիր ազդանշանի դեպքում երթևեկությունն արգվելում է՝

12) Ի՞նչ նշանակություն ունի լուսացույցի կլոր կանաչ թարթող ազդանշանը:


13) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կայանումը նշված տեղում:

14) Երկաթուղային գծանցներից ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը:


15) Մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների մասնակի բեռնումով քարշակման ժամանակ ուղևորների փոխադրում թույլատրվում է՝


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք քարշակել կողային կցորդով մոտոցիկլները:


17) Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերում, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:


Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերում, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:

18) Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղային գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:


19) Որտե՞ղ է թույլատրվում հատել երկաթուղային գծերը:


20) Տուժածի որովայնի վրա բաց վնասվածքից օրգանների արտընկման դեպքում պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ