Դաս 15


1) Եթե համապատասխան նշաններով կահավորված երկայնական թեքությամբ ճանապարհահատվածներում հանդիպակաց երթևեկությունը դժվարացած է, ապա ճանապարհը պետք է զիջել՝


2) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոց վարել սովորեցնողը՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ վթարային իրադրություն է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Ինչի՞ մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:


Ինչի՞ մասին են զգուշացնում այս նշանը և ցուցանակը:

8) Այսպիսի ճանաչման նշանով են կահավորվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք՝


Այսպիսի ճանաչման նշանով են կահավորվում այն տրանսպորտային միջոցները, որոնք՝

9) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

10) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

11) Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությանբ՝


Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությանբ՝

12) Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց երթևեկությունը թույլատրվում է:


Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ նշված այն տրանսպորտային միջոցները, որոնց երթևեկությունը թույլատրվում է:

13) Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ դեպքում կանգ առնել ուղևոր իջեցնելու համար:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ դեպքում կանգ առնել ուղևոր իջեցնելու համար:

14) Վարորդներից ո՞րն է պարտավոր կանգ առնել:


Վարորդներից ո՞րն է պարտավոր կանգ առնել:

15) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը ճկուն կցիչով քարշակելիս:


16) Տրանսպորտային միջոցի վրա բեռը տեղաբաշխվում և անհրաժեշտության դեպքում նաև ամրացվում է այնպես, որպեսզի`


17) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ծառայողական առաջադրանք կատարելիս ինքնակամ բացել կամ շրջանցել ուղեփակոցը:


18) Թույլատրվու՞մ է արդյոք երկաթուղայհն գծանցով փոխադրել գյուղատնտեսական, ճանապարհային, շինարարական և այլ մեքենաներ ու մեխանիզմներ:


19) Ինչո՞վ պետք է ղեկավարվի վարորդը երկաթուղային գծանցին մոտենալիս:


20) Անգիտակից վիճակում գտնվող և շնչառություն ունեցող տուժածին պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ