Դաս 16


1) Երթևեկության առավելություն ունի


Երթևեկության առավելություն ունի

2) Պարտավո՞ր են արդյոք տրանսպորտային միջոցների վարորդները բնակավայրերում ճանապարհը զիջել կահավորված և նշված կանգառի կետերի տարածքից երթևեկությունը սկսող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ օրվա մութ ժամանակ է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ավտոբուս է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:


Նշաններից ո՞րն է վերացնում նախկին բոլոր սահմանափակումները:

8) Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:


Ո՞ր դեպքում է վարորդը ճիշտ կատարել այս նշանի պահանջները:

9) Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

10) Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

11) Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


12) Երթևեկությունն արգելվում է՝


Երթևեկությունն արգելվում է՝

13) Որպես գնացքի կանգառի ազդանշան ծառայում է՝


14) Բնակավայրերում, յուրաքանչյուր ուղղությամբ մեկ երթևեկելի գոտի ունեցող և մեջտեղում տրամվայի գծեր չունեցող ճանապարհների ձախ կողմում կանգառն ու կայանումը՝


15) Թեթև մարդատար ավտոմոբիլի առջևի նստատեղին, եթե այն կահավորված չէ երեխաներին պահող հարմարանքով, թույլատրվում է փոխադրել երեխաներ, եթե լրացել է նրանց՝


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում:


17) Թույլատրվու՞մ է արդյոք հետիոտներին տեղաշարժվել «Ավտոմայրուղի» նշանով կահավորված ճանապարհով:


18) Տրանսպորտային միջոցներով, որոնց արագությունը տեխնիկական բնութագրերից կամ վիճակից ելնելով չի գերազանցում 40 կմ/ժ, ավտոմայրուղիներով երթևեկել՝


19) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝


20) Ուժեղ արյունահոսության դեպքում պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ