Դաս 17


1) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

2) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ թեթև մարդատար ավտոմոբիլ է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հետիոտներին են հավասարեցվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Տեղադրվածներից ո՞րն է կիրառվում որպես ավտոգնացքի ճանաչման նշան:


Տեղադրվածներից ո՞րն է կիրառվում որպես ավտոգնացքի ճանաչման նշան:

8) Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:


Ո՞ր նշանն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

9) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

10) Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

11) Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:


Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը:

12) Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝


Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝

13) «Կանգ-գծից» կամ «Երթևեկությունն առանց կանգառի արգելվում է» նշանից ի՞նչ հեռավարության վրա պետք է կանգնեցվի տրանսպորտային միջոցը՝ մոտեցող գնացքին ճանապարհը զիջելու համար:


14) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանգառը նշված տեղում:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանգառը նշված տեղում:

15) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մինչև 12 տարեկան երեխաների փոխադրումը մոտոցիկլի հետևի նստատեղին:


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք երթևեկության ժամանակ մարդկանց գտնվելը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում, եթե այն կահավորված չէ մարդկանց փոխադրելու համար:


17) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝


18) Տրանսպորտային միջոցից ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում «Վթարային կանգառ» նշանը:


19) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝


20) Ավտովթարի դեպքում առաջին հերթին պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ