Դաս 18


1) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

2) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքը ծագում է՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «A» և «B» կարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայականները կարող են տրվել՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:


Հետևյալ նշաններից (ցուցանակներից) ո՞րն է ցույց տալիս տրանսպորտային միջոցի կանգնեցման ձևը կայանման տեղերում:

8) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս նշանով նշված գոտու վրա:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորներ նստեցնելու համար կանգ առնել այս նշանով նշված գոտու վրա:

9) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

10) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

11) Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:


Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

12) Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

13) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոմոբիլի կանգառն այս վայրում:

14) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է խախտել կայանման կանոնները:

15) Մարդկանց փոխադրումը բեռնատար կցորդում՝


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:


17) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի`


18) Կառուցապատված տարածքներում, որտեղ մուտք ու ելքը նշված են «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջ» ճանապարհային նշաններով, չի արգելվում`


19) Խաչմերուկը համարվում է կարգավորվող, եթե երթևեկության հերթականությունը որոշվում է`


20) Եթե տուժածի վերքի մեջ օտար մարմին կա, ապա օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ