Դաս 19


1) Նշե՛ք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`


Նշե՛ք խաչմերուկի անցման հերթականությունը`

2) Հանդիպակաց երթևեկության դեպքում կտրուկ վայրէջքի վրա անհրաժեշտ է ճանապարհը զիջել՝


3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «C» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու միջազգային վարորդական վկայական կարող է տրվել՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ազգային վարորդական վկայականները տրվում են՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Այս ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում՝


Այս ճանապարհային նշանի առկայության դեպքում՝

8) Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:


Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Հատում հեծանվային արահետի հետ»:

9) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ մուտք գործում շրջանաձև երթևեկությամբ խաչմերուկ:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ մուտք գործում շրջանաձև երթևեկությամբ խաչմերուկ:

10) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

11) Այս լուսացույցը կիրառվում է՝


Այս լուսացույցը կիրառվում է՝

12) Ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

13) Որտե՞ղ է թույլատրվում երկարատև հանգստի, գիշերակացի և այլ նպատակներով կայանելը բնակավայրերից դուրս:


14) Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է`


Կանգառն արգելվում է, եթե հոծ գծի և կանգնած տրանսպորտային միջոցի միջև տարածությունը կազմում է`

15) Ավտոբուսի քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է՝


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ճկուն կամ կոշտ կցիչով քարշակման դեպքում մարդկանց փոխադրումը քարշակվող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցում:


17) Առանց ծածկույթի հողային ճանապարհի վրա, անմիջապես խաչմերուկից առաջ, ծածկույթով հատվածի առկայությունն արդյոք այդ ճանապարհը դարձնու՞մ է հատվողին հավասարազոր:


18) Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:


Ո՞ր նկարում են պատկերված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունները:

19) Եթե լուսացույցի ազդանշանների նշանակությունները հակասում են առավելության նշանների պահանջներին, ապա վարորդները պետք է ղեկավարվեն՝


20) Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու անոթազարկը կազմում է.


Նախորդ
|
Հաջորդ