Դաս 2


1) Նշված դեպքում ո՞ր գոտուց պետք է կատարվի աջ շրջադարձը:


Նշված դեպքում ո՞ր գոտուց պետք է կատարվի աջ շրջադարձը:

2) Խաչմերուկում կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն: Երթևեկելի մասը, որով մոտենում եք խաչմերուկին, ունի երթևեկության երկու գոտի:Խաչմերուկ մուտք գործելիս` շրջադարձ կատարելու համար ո՞ր գոտին եք պարտավոր զբաղեցնել


3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «E» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` ճանապարհի երթևեկելի մաս է համարվում`


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել այս նշանով նշված գոտի աջ շրջադարձ կատարելիս:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել այս նշանով նշված գոտի աջ շրջադարձ կատարելիս:

8) Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`


Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս`

9) Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

10) Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված խաչմերուկի անցման հերթականությունը:


Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված խաչմերուկի անցման հերթականությունը:

11) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

12) Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


13) Սլաքներով նշված ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:


Սլաքներով նշված ո՞ր ուղղություններով է թույլատրվում երթևեկությունը:

14) Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:


Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

15) Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:


Այս նախազգուշացնող նշանը բնակավայրերից դուրս, մինչև վտանգավոր հատվածի սկիզբը ի՞նչ հեռավորության վրա է տեղադրվում:

16) Երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրող տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


17) Վարորդի կողմից ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է`


18) Ո՞ր դեպքում վարորդը պետք է տա նախազգուշացնող ազդանշան՝ կանգառ կատարելուց առաջ:


19) Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:


20) Ի՞նչ օգնություն է պետք ցուցաբերել տուժածին ցնցումային նոպայի դեպքում:


Նախորդ
|
Հաջորդ