Դաս 20


1) Բնակավայրերում միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


2) Բոլոր ճանապարհներին միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` միջազգային վարորդական վկայականները տրվում են՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Ճանապարհային ոստիկանության ստորաբաժանումներում վարորդի թեկնածուն կարող է մասնակցել գործնական քննությանը, եթե լրացել է նրա՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:


Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:

8) Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:


Նշաններից ո՞րն է ցույց տալիս վազանցի արգելման գոտու վերջը:

9) Ցույց տվեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը՝


Ցույց տվեք խաչմերուկի անցման հերթականությունը՝

10) Կանաչ ավտոմոբիլի վարորդը՝


Կանաչ ավտոմոբիլի վարորդը՝

11) Երթևեկությունը թույլատրվում է՝


Երթևեկությունը թույլատրվում է՝

12) Երթևեկությունը թույլատրվում է՝


Երթևեկությունը թույլատրվում է՝

13) Եթե երկաթուղային գծանցով երթևեկությունը արգելված է և բացակայում են լուսացույցը, ճանապարհային նշանները, գծանշումն ու ուղեփակոցը, ապա վարորդը պետք է կանգնի՝


14) Ի՞նչ հեռավորության վրա է արգելվում տրանսպորտային միջոցների կայանումը երկաթուղային գծանցներից՝


15) Մարդկանց փոխադրումն արգելվում է, եթե`


16) Ավտոբուսով երեխաների կազմակերպված խմբեր փոխադրելիս սրահում պետք է գտնվի առնվազն`


17) Թույլատրվու՞մ է արդյոք վարորդին շարունակել երթևեկությունը լուսացույցի դեղին ազդանշանը միանալու կամ կարգավորողը ձեռքը բարձրացնելու դեպքում:


18) Կարգավորողն ազդանշան տալիս է սուլիչով՝


19) Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք տվյալ իրադրությունում ավտոգնացքին անցնել կամուրջի վրայով:

20) Հանգիստ վիճակում չափահաս մարդու շնչառությունը կազմում է.


Նախորդ
|
Հաջորդ