Դաս 21


1) Ինչպե՞ս պետք է վարվի ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


Ինչպե՞ս պետք է վարվի ավտոբուսի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

2) Տվյալ իրադրությունում սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`


Տվյալ իրադրությունում սպիտակ թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդը`

3) Պարտավո՞ր է արդյոք վարել սովորողն ուսումնական վարման ժամանակ ամրակապվել անվտանգության գոտիներով:


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «D» կարգի և «D1» ենթակարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝


Այս ճանապարհային նշանը ցույց է տալիս՝

8) Ո՞ ր նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


Ո՞ ր նշանի ազդեցությունը չի տարածվում ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:

9) Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝


Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝

10) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

11) Թույլատրվու՞մ է երթևեկել նշված հետագծով, երբ դարձափոխային լուսացույցերն անջատված են:


Թույլատրվու՞մ է երթևեկել նշված հետագծով, երբ դարձափոխային լուսացույցերն անջատված են:

12) Տվյալ իրավիճակում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներն ունեն երթևեկությունը շարունակելու իրավունք:


Տվյալ իրավիճակում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներն ունեն երթևեկությունը շարունակելու իրավունք:

13) Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկած կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:


Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկած կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:

14) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են սխալ կանգառ կատարել ուղևորներ իջեցնելու համար:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցների վարորդներն են սխալ կանգառ կատարել ուղևորներ իջեցնելու համար:

15) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկել միջմարզային և միջքաղաքային ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներին` բնակավայրերից դուրս բոլոր ճանապարհներին:


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ավտոբուսներին բնակավայրերից դուրս երթևեկել 70 կմ/ժ արագությամբ:


17) Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում ավտոբուսի վարորդին տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


18) Վերադասավորումից առաջ ավտոբուսի վարորդը նախազգուշացնող ազդանշան պետք է տա՝


19) Ձայնային ազդանշանների կրկնողությամբ ընդհանուր տագնապի ինչպիսի՞ ազդանշան է ավտոբուսի վարորդը պարտավոր տալ երկաթուղային գծանցի վրա հարկադրական կանգառ կատարելու դեպքում:


20) Վթարի դեպքում ավտոմեքենայից տուժածին պետք է տեղափոխել, եթե


Նախորդ
|
Հաջորդ