Դաս 23


1) Խաչմերուկում որտեղ կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն, պարտավո՞ր է արդյոք ավտոբուսի վարորդը զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:


Խաչմերուկում որտեղ կազմակերպված է շրջանաձև երթևեկություն, պարտավո՞ր է արդյոք ավտոբուսի վարորդը զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:

2) Երթևեկությունն ուղիղ շարունակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:


Երթևեկությունն ուղիղ շարունակող ավտոբուսի վարորդը պարտավո՞ր է արդյոք զիջել ճանապարհը բեռնատար ավտոմոբիլին:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի թույլատրելի առավելագույն զանգված է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «B», «C», «D» կարգերի և «C1», «D1» ենթակարգերի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական ունեցող անձանց թույլատրվում է դրանք վարել նաև կցորդներով, եթե կցորդի թույլատրելի առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում`


5) Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:


Ի՞նչ է նշանակում այս ճանաչման նշանը:

8) Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»:


Նշաններից ո՞րն է կոչվում «Միակողմ երթևեկությամբ ճանապարհի վերջ»:

9) Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

10) Դեղին ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Դեղին ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

11) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցը պետք է զիջի ճանապարհը:

12) Նշված հետագծերով երթևեկությունը շարունակելու իրավունք ունեն`


Նշված հետագծերով երթևեկությունը շարունակելու իրավունք ունեն`

13) Ի՞նչ է նշանակում երթևեկելի մասի գոտում գծանշված «A» տառը:


Ի՞նչ է նշանակում երթևեկելի մասի գոտում գծանշված «A» տառը:

14) Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվու՞մ է կանգնել նշված տեղում ուղևորներ իջեցնելու համար:


Տրանսպորտային միջոցին թույլատրվու՞մ է կանգնել նշված տեղում ուղևորներ իջեցնելու համար:

15) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում ավտոբուսների երթևեկությունը «Բնակելի գոտի» և «Բնակելի գոտու վերջը» նշաններով կահավորված տարածքներում:


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոբուսում:


17) Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վրա պետք է միացված լինի՝


18) Պարտադի՞ր է արդյոք օրվա լուսավոր ժամերին լապտերների մոտակա լույսը միացված լինի հատուկ առանձնացված գոտիով, հիմնական հոսքին հանդիպակաց երթևեկող ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցների վրա:


19) Միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի՞ վազանցելու մոտոցիկլին, որը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ:


Միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի՞ վազանցելու մոտոցիկլին, որը երթևեկում է 70 կմ/ժ արագությամբ:

20) Դուք հարևանի ավտոտնակից լսում եք մեքենայի շարժիչի ձայնը և, բացելով դուռը, տեսնում եք գետին ընկած հարևանին: Ի՞նչ է պետք անել առաջին հերթին:


Նախորդ
|
Հաջորդ