Դաս 24


1) Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

2) Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ու՞մ պետք է զիջեք ճանապարհը:


Եթե մտադիր եք շարունակել երթևեկությունն ուղիղ, ու՞մ պետք է զիջեք ճանապարհը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցի կանգառի կետ է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կայանում է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:


Նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հատվող ճանապարհով ընթացող տրանսպորտային միջոցներին:

8) Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս՝


Հետևյալ նշանները ցույց են տալիս՝

9) Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված անցման հերթականությունը:


Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված անցման հերթականությունը:

10) Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

11) Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:


Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ:

12) Տվյալ իրադրությունում նշված հետագծերով երթևեկության իրավունք ունեն`


Տվյալ իրադրությունում նշված հետագծերով երթևեկության իրավունք ունեն`

13) Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:


Թույլատրվու՞մ է շարունակել երթևեկությունը սլաքով նշված ուղղությամբ:

14) Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են`


Այսպիսի ուղղաձիգ գծանշմամբ նշվում են`

15) Կահավորված թափքում մարդկանց փոխադրելու դեպքում բեռնատար ավտոմոբիլի վարորդը պարտավոր է երթևեկել ոչ ավելի քան`


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք ուղևորների փոխադրումը քարշակող ավտոբուսում:


17) Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


Կարելի՞ է նշված հետագծով երթևեկելու համար ձեռքով տալ նախազգուշացնող ազդանշան:

18) Պարտավո՞ր է վարորդը միացնել շրջադարձի ցուցիչը` բնակելի գոտում երթևեկությունը սկսելուց առաջ:


19) Պարեկային ծառայության ավտոմոբիլի վարորդը երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ստանալու համար պետք է միացնի`


20) Անգիտակից վիճակում գտնվող տուժածին հայտնաբերելուց հետո առաջին հերթին պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ