Դաս 29


1) Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

2) Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


Եթե մտադիր եք խաչմերուկում կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ «A» կարգի տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքի վկայական կարող է տրվել՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կանգառ է համարվում՝


5) 5 տոննայից ավելի թույլատրելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:


Ի՞նչ են ցույց տալիս նշված ճանապարհային նշանները:

8) Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել:


Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում վարորդին երթևեկել:

9) Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Տրանսպորտային միջոցները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

10) Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`


Թեթև մարդատար ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի`

11) Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:


Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

12) Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:


Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

13) Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ պետք է կանգ առնել:


Տվյալ իրավիճակում որտե՞ղ պետք է կանգ առնել:

14) Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կանգառ կատարել:


Տվյալ նշանի ազդեցության գոտում ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կանգառ կատարել:

15) Քարշակման ժամանակ քարշակվող տրանսպորտային միջոցի վրա պետք է միացված լինեն`


16) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում միջքաղաքային ավտոբուսների երթևեկությունն ավտոմայրուղիներով:


17) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել երկաթուղային գծանց տվյալ իրավիճակում:

18) Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:


Ինչպե՞ս պետք է գործել տվյալ իրադրությունում:

19) Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:


Տվյալ իրավիճակում թույլատրվու՞մ է անցնել երկաթուղային գծանցը:

20) Առաջին օգնություն ցուցաբերելիս վարակումից պաշտպանվելու համար պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ