Դաս 33


1) Հետադարձն արգելվում է՝


2) Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:


Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կանգառ է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հեծանիվ է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`


6) Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է վարորդը ճանապարհը զիջել բեռնատար ավտոմոբիլին:


Տվյալ իրադրությունում պարտավո՞ր է վարորդը ճանապարհը զիջել բեռնատար ավտոմոբիլին:

8) Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:


Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:

9) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

10) Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝


Ավտոմոբիլները խաչմերուկը կանցնեն հետևյալ հերթականությամբ՝

11) Երթևեկությունն արգելվում է՝


Երթևեկությունն արգելվում է՝

12) Եթե կարգավորողի աջ ձեռքը պարզված է առաջ, ապա նրա ձախ կողմից ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


13) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:

14) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում կայանումը:

15) Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը բնակավայրերում թույլատրվում է՝


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում՝


17) Շրջադարձի լուսային ցուցիչի բացակայության կամ անսարքության դեպքում ձեռքով տրվող նախազգուշացնող ազդանշանը դադարեցվում է՝


18) Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք վազանցել ավտոգնացքը տվյալ իրադրությունում, եթե դրա արագությունը չի գերազանցում 30 կմ/ժ:

19) Վերադասավորումից առաջ ավտոբուսի վարորդը նախազգուշացնող ազդանշան պետք է տա՝


20) Ցածր թափքով մեքենայի չափահաս հետիոտնին, որի հասակը կազմում է 1 մ 55 սմ և ավելի, բախման դեպքում նրա մոտ առավել հավանական վնասվածքներն են.


Նախորդ
|
Հաջորդ