Դաս 34


1) Բոլոր ճանապարհներին միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


2) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ վթարային իրադրություն է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կայանում է համարվում՝


5) Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Ավտոբուսների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:


Ի՞նչ են ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանները:

8) Ի՞նչ է ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանը:


Ի՞նչ է ցույց տալիս հետևյալ ճանապարհային նշանը:

9) Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝


Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝

10) Դեղին ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Դեղին ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

11) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի երթևեկության առավելություն:

12) Աջ շրջադարձի դեպքում վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել`


Աջ շրջադարձի դեպքում վարորդը պարտավոր է ճանապարհը զիջել`

13) Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկած կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:


Ո՞ր պատասխանում են ճիշտ թվարկած կանգառի կանոնները խախտած վարորդները:

14) Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:


Ի՞նչ է նշանակում տվյալ ճանապարհային գծանշումը:

15) Քարշակման ժամանակ վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում, «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է՝


16) Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`


Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`

17) Ո՞ր դեպքում կանոնները չեն պարտադրում տալ նախազգուշացնող ազդանշան:


18) Օրվա մութ ժամանակ ճանապարհի չլուսավորված հատվածներում սահմանված երթուղով երթևեկող ավտոբուսի վրա պետք է միացված լինի՝


19) Օրվա լուսավոր ժամերին երեխաների կազմակերպված խմբեր տեղափոխելու ժամանակ պետք է միացված լինեն ավտոբուսի`


20) Ցածր թափքով մեքենայի 3-5 տարեկան երեխային բախման դեպքում նրա մոտ առավել հավանական վնասվածքներն են.


Նախորդ
|
Հաջորդ