Դաս 37


1) Բոլոր ճանապարհներին միևնույն ուղղությամբ երթևեկության 3 և ավելի գոտիների առկայության դեպքում ձախ եզրային գոտի զբաղեցնել թույլատրվու՞մ է արդյոք ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներին:


2) Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:


Եթե մտադիր եք կատարել ձախ շրջադարձ, ո՞ր տրանսպորտային միջոցին պետք է զիջեք ճանապարհը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոց է համարվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հեծանիվ է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:


Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը տվյալ իրավիճակում:

8) Ի՞նչպես պետք է վարվի վարորդը, եթե խաչմերուկում մտադիր է կատարել աջ շրջադարձ:


Ի՞նչպես պետք է վարվի վարորդը, եթե խաչմերուկում մտադիր է կատարել աջ շրջադարձ:

9) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

10) Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Կարմիր ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

11) Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:


Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:

12) Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:


Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում շրջադարձը:

13) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանգառը նշված տեղում:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք կանգառը նշված տեղում:

14) Թույլատրվու՞մ է ավտոբուսների կայանումը բնակելի գոտիներում և բակային տարածքներում:


15) Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի՝


16) Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`


Այս նշանով կահավորված ճանապարհներին միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներն իրավունք ունեն երթևեկելու ոչ ավել քան`

17) Օրվա մութ ժամանակ և անբավարար տեսանելիության պայմաններում` անկախ ճանապարհի լուսավորվածությունից, երթևեկող մեխանիկական տրանսպորտային միջոցների վրա պետք է միացված լինեն`


18) Տրանսպորտային միջոցի վրա վթարային լուսային ազդանշանը պետք է միացված լինի՝


19) Պարեկային ծառայության ավտոմոբիլի վարորդը երթևեկության այլ մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ստանալու համար պետք է միացնի`


20) Վթարի դեպքում ավտոմեքենայից տուժածին պետք է տեղափոխել, եթե


Նախորդ
|
Հաջորդ