Դաս 5


1) Հետադարձն արգելվում է՝


2) Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք դեղին ավտոբուսի վարորդին մուտք գործել խաչմերուկ:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հետիոտներին են հավասարեցվում՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ կցորդ (կիսակցորդ) է համարվում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկին մոտենալու մասին:


Նշաններից ո՞րն է նախազգուշացնում հավասարազոր ճանապարհների խաչմերուկին մոտենալու մասին:

8) Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում երթևեկելի մասերի հատումից անմիջապես առաջ:


Նշաններից ո՞րն է տեղադրվում երթևեկելի մասերի հատումից անմիջապես առաջ:

9) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

10) Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝


Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝

11) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են կատարել աջ շրջադարձ:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցները կարող են կատարել աջ շրջադարձ:

12) Երթևեկությունը թույլատրվում է՝


Երթևեկությունը թույլատրվում է՝

13) Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:


Ճանապարհային նշաններից որի՞ հետ կարող է կիրառվել դեղին գույնի ընդհատվող գծանշումը:

14) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկել երթևեկելի մասի աջ գոտիով:

15) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մերձքաղաքային, միջմարզային եւ միջքաղաքային ավտոբուսների վարորդներին բնակավայրերում գերազանցել 60 կմ/ժ արագությունը:


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք միջքաղաքային ավտոբուսի վարորդին բնակավայրերից դուրս գերազանցել 70 կմ/ժ արագությունը:


17) Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

18) Կապույտ և կարմիր գույների առկայծող փարոսիկներ և հատուկ ձայնային ազդանշան միացրած տրանսպորտային միջոց մոտենալու դեպքում վարորդները պետք է՝


19) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն ունի առաջնահերթ երթևեկության իրավունք:

20) Վերջույթների փափուկ հյուսվածքների փակ վնասվածքների դեպքում առաջին ժամերին օգնություն ցուցաբերելիս պետք է.


Նախորդ
|
Հաջորդ