Դաս 6


1) Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:


Ո՞ր պատասխանում է ճիշտ նշված երթևեկության թույլատրելի ուղղությունը:

2) Հետադարձն արգելվում է, եթե ճանապարհի թեկուզ և մեկ ուղղությամբ տեսանելիությունը պակաս է՝


3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհներին սահմանվում է՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերման օրվանից ի՞նչ ժամկետում այն պետք է ներկայացվի պետական գրանցման՝ Ճանապարհային ոստիկանության մարմիններ:


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե`


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:


Ի՞նչ է նշանակում նշանի տակ տեղադրված ցուցանակը:

8) Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:


Ի՞նչ են նշանակում հետևյալ նշանները:

9) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

10) Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝


Խաչմերուկն առաջինը կանցնի՝

11) Երթևեկությունը թույլատրվում է՝


Երթևեկությունը թույլատրվում է՝

12) Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը՝


Այս լուսացույցն արգելում է երթևեկությունը՝

13) Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:


Այս ճանապարհային գծանշումն ունի հետևյալ նշանակությունը:

14) Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս՝


Այս հորիզոնական ճանապարհային գծանշումը ցույց է տալիս՝

15) Քարշակման ժամանակ վթարային լուսային ազդանշանի բացակայության կամ անսարքության դեպքում, «Վթարային կանգառ» նշանը տեղադրվում է՝


16) Կոշտ կցիչով քարշակման ժամանակ տրանսպորտային միջոցների միջև հեռավորությունը չպետք է գերազանցի՝


17) Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Սև ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

18) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդը պետք է զիջի ճանապարհը:

19) Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝


Կապույտ ավտոմոբիլը խաչմերուկը կանցնի՝

20) Վարորդը կքանստած երկար ժամանակ փոխում էր ավտոմեքենայի անիվը: Կտրուկ վեր կենալով` նա բռնում է գլուխը և հանկարծ կորցնելով գիտակցությունը, ընկնում: Ի՞նչ է պետք անել:


Նախորդ
|
Հաջորդ