Դաս 7


1) Դուք երթևեկում եք երեք գոտի ունեցող երկկողմ երթևեկությամբ ճանապարհով: Ո՞ր դեպքում է թույլատրվում մուտք գործել միջին գոտի:


2) Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:


Ո՞ր ուղղությամբ է թույլատրվում բեռնատար ավտոմոբիլի երթևեկությունը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ճանապարհային երթևեկությանը մասնակցող տրանսպորտային միջոցը տեխնիկապես սարքին վիճակում պահպանելու համար պատասխանատվություն կրում է՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ երթևեկությունը սկսելուց առաջ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ստուգել՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Նշաններից ո՞րն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:


Նշաններից ո՞րն է արգելում կայանումն ամսվա զույգ օրերին:

8) Այս ճանապարհային նշանը՝


Այս ճանապարհային նշանը՝

9) Տրանսպորտային միջոցները ի՞նչ հերթականությամբ խաչմերուկը կանցնեն:


Տրանսպորտային միջոցները ի՞նչ հերթականությամբ խաչմերուկը կանցնեն:

10) Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝


Խաչմերուկը երկրորդը կանցնի՝

11) Եթե կարգավորողի ձեռքերը կողմ են պարզված կամ իջեցված են, ապա ոչ ռելսագնաց տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը թույլատրվում է՝


12) Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը՝


Կարմիր ավտոմոբիլի վարորդը՝

13) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված ուղղորդ կղզյակ:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք մուտք գործել սպիտակ լայն գծերով գծանշված ուղղորդ կղզյակ:

14) Ինչպե՞ս պետք է վարվի վարորդը՝ մոտենալով խաչմերուկին՝ «Կանգ - գիծ» գծանշման և լուսացույցի կանաչ ազդանշանի պայմաններում:


15) Թույլատրվու՞մ է արդյոք կոշտ կամ ճկուն կցիչով քարշակման ժամանակ մարդկանց փոխադրումը բեռնատար ավտոմոբիլի թափքում՝


16) Թույլատրվու՞մ է արդյոք մարդկանց փոխադրումը քարշակվող ավտոմոբիլում:


17) Տալի՞ս է արդյոք երթևեկության առավելություն տրանսպորտային միջոցի վրա միացված դեղին գույնի (նարնջագույն) առկայծող փարոսիկը:


18) Լուսնասպիտակ գույնի առկայծող փարոսիկները միացրած տրանսպորտային միջոցի վարորդը տալիս է հատուկ ձայնային ազդանշան, որպեսզի՝


19) Կապույտ գույնի առկայծող փարոսիկով կահավորված տրանսպորտային միջոցի վարորդը երթևեկության մյուս մասնակիցների նկատմամբ առավելություն ունի, եթե՝


20) Ի՞նչ է պետք անել, եթե հնարավոր չէ ապահովել դեպքի վայրի անվտանգությունը:


Նախորդ
|
Հաջորդ