Դաս 8


1) Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:


Ո՞ր նկարում է վարորդը ճիշտ կատարում մանևրը:

2) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցի վարորդն է ճիշտ կատարում հետադարձը:

3) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է օժանդակելու նպատակով տրամադրել տրանսպորտային միջոցը՝


4) «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ տրանսպորտային միջոցի վարորդը պարտավոր է ճանապարհատրանսպորտային պատահարին մասնակցություն ունենալու դեպքում՝


5) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


6) Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելվում է, եթե՝


7) Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:


Հետևյալ նշաններից ո՞րն է պարտադրում զիջել ճանապարհը հանդիպակաց երթևեկող տրանսպորտային միջոցներին:

8) Այս նշանը կոչվում է՝


Այս նշանը կոչվում է՝

9) Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝


Խաչմերուկը վերջինը կանցնի՝

10) Ո՞ր ավտոմոբիլը վերջինը կանցնի խաչմերուկը:


Ո՞ր ավտոմոբիլը վերջինը կանցնի խաչմերուկը:

11) Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը:


Ո՞ր տրանսպորտային միջոցներին է թույլատրվում երթևեկությունը:

12) Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:


Լուսացույցի ի՞նչ ազդանշանի դեպքում ավտոմոբիլի վարորդը կարող է ավարտել հետադարձը:

13) Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:


Ի՞նչ է ցույց տալիս այս գծանշումը:

14) Վարորդը որտե՞ղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:


Վարորդը որտե՞ղ պետք է կանգնեցնի տրանսպորտային միջոցն այս գծանշման առկայության դեպքում:

15) Ի՞նչ առավելագույն արագությամբ է թույլատրվում երթևեկությունը՝ մեխանիկական տրանսպորտային միջոցներով քարշակում կատարելիս:


16) Քարշակումը մերկասառույցի պայմաններում արգելվում է՝


17) Ի՞նչ տարածության վրա է արգելվում վազանցը մինչև երկաթուղային գծանցը:


18) Թույլատրվու՞մ է արդյոք խաչմերուկում կատարել տրանսպորտային միջոցների վազանց` հատվողի նկատմամբ գլխավոր համարվող ճանապարհի վրա:


19) Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:


Թույլատրվու՞մ է արդյոք թեթև մարդատար ավտոմոբիլի վարորդին վազանց կատարել նշված իրադրությունում:

20) Դուք տեսնում եք ընկած մարդու և նկատում նրա սրունքից դուրս ցցված ոսկորը և արյուն: Եթե դեպքի վայրն անվտանգ է, ի՞նչ պետք է անել առաջին հերթին:


Նախորդ
|
Հաջորդ