Վիդեո դասեր


Խումբ N 1. Մանևրում, դասավորվածություն երթևեկելի մասում, երթևեկության առավելություն

Խումբ N 2. ՀՀ օրենք «Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին»

Խումբ N 3. Տրանսպորտային միջոցների շահագործումն արգելող անսարքությունները և պայմանները:

Խումբ N 4. Ճանապարհային նշաններ և ճանապարհային գծանշումներ:

Խումբ N 5. Խաչմերուկ (նշաններով, առանց նշանների):

Խումբ N 6. Խաչմերուկ (կարգավորող, լուսացույց):

Խումբ N 7. Ճանապարհային գծանշում, կանգառ, կայանում:

Խումբ N 8. Արագություն, քարշակում, մարդկանց և բեռների փոխադրում:

Խումբ N 9. Նախազգուշացնող ազդանշաններ, հատուկ ազդանշաններ, վազանց.

Խումբ N 10. Երթևեկության մասնակիցների անվտանգության և պատահարների դեպքում առաջին օգնության քայլեր: